ZAKK WYLDE DISCOGRAPHY
-


"Black Label Society". (1996 2016 .) "Pride & Glory" (1994 .). , - .

Pride & Glory, 1994

Zakk Wylde, Book of Shadows, 1996

Black Label Society, Sonic Brew, 1999

Black Label Society, Stronger Than Death, 2000

Pride & Glory, 1994

Book of Shadows, 1996, Zakk Wylde

Sonic Brew, 1999, Black Label Society

Stronger Than Death, 2000, Black Label Society

Black Label Society, 1919 Eternal, 2002

Black Label Society, The Blessed Hellride, 2003

Black Label Society, Hangover Music Vol. VI, 2004

Black Label Society, Mafia, 2005

1919 Eternal, 2002, Black Label Society

The Blessed Hellride, 2003, Black Label Society

Hangover Music Vol. VI, 2004, Black Label Society

Mafia, 2005, Black Label Society

Black Label Society, Shot to Hell, 2006

Black Label Society, Order of the Black, 2010

Black Label Society, The Song Remains Not The Same, 2011

Black Label Society, Catacombs of the Black Vatican, 2014

Shot to Hell, 2006, Black Label Society

Order of the Black, 2010, Black Label Society

The Song Remains Not The Same, 2011, Black Label Society

Catacombs of the Black Vatican, 2014, Black Label Society

Zakk Wylde, Book of Shadows II, 2016

Black Label Society, Grimmest Hits, 2018Zakk WyldeBook of Shadows II, 2016, Zakk Wylde

Grimmest Hits, 2018, Black Label Society
1982-