Use Your Illusion I

'
USE YOUR ILLUSION I

, 1993 .


"Use Your Illusion I" - "Guns N' Roses". 1991 , . 5 700 , 10 ( 5,5 , , ).

"" 1993- "" ( ). , - , , , .

: 5.9.2015 .

- ',   , 1993 .
-- - . ., 1993

AnTrop 93 00283-00286
AnTrop ATR-30043-30046
AnTrop 94 30739


Use Your Illusion I, 1991 . Guns N' Roses. -


"GUNS N' ROSES"

"GUNS N' ROSES"

-